LENS

Raadgevend Bureau voor Communicatie en Beleid

Ik heb Raadgevend Bureau voor Communicatie en Beleid Lens bv opgericht in 1990 met de bedoeling om vooral strategisch te adviseren. Het strategisch concept van de zeer succesvolle draaggolfcampagne “Een beter milieu begint bij jezelf” en de daarvan afgeleide energiebesparingscampagne “Het energiebedrijf adviseert” waren de eerste wapenfeiten, maar al snel kwamen er ook opdrachten van een heel ander kaliber. Voor de Floriade 1992 ontwikkelde ik bijvoorbeeld het milieupaviljoen Ecodrome dat daarna 15 jaar in Zwolle heeft gestaan. Tussendoor rondde ik mijn parttime doctoraalstudie Rechten af en faciliteerde ik brainstormsessies die leidden tot een uniforme classificatiesystematiek in de bouwsector. Halverwege de jaren ’90 raakte ik betrokken bij de ontwikkeling van het Boomkroonpad in de bossen van Drenthe, maar faciliteerde ook een geslaagde exercitie om alle partijen in de afvalsector op een lijn te brengen. Intussen was er wel een rode draad zichtbaar geworden: veel dat met milieu en duurzaamheid te maken had kwam op mijn pad - en alles had een maatschappelijke component. Ik bracht een bestaand, maar los, netwerk van onderzoeksinstellingen op het gebied van civiele techniek tot een geheel en zette zelfs stappen als ondernemer in de sfeer van ecotoerisme. 

Gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer zetten een streep door de rekening en ik bracht enkele jaren door in de VS waarin ik de wildernis van de Smokey Mountains verkende. Na terugkeer in Nederland ontmoette ik mijn huidige partner en samen besloten we het rustig aan te gaan doen in het mooie Westerwolde, een bijzondere streek in Zuidoost-Groningen. In 2010 verzeilde ik in de provinciale politiek en werd in 2011 geïnstalleerd als onafhankelijk statenlid. Een periode waarin ik de Groningers en hun verdiensten en frustraties leerde kennen en waarderen, onder meer als lid van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Ik scheef enkele boeken en werd voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde en bestuurslid van het Gebiedsfonds. Intussen ben ik in goede gezondheid de zeventig binnen gegleden en help ik vanuit de coulissen enkele actieve collega’s uit mijn tijd in de provinciale staten met hun constructieve insteek om zaken daadwerkelijk te verbeteren op basis van wat er werkelijk leeft onder de bevolking en het werkveld. In mijn woonplaats Veele ben ik actief in enkele plaatselijke corporaties die zich wekelijks bezighouden met natuurbeheer en behoud van gemeenschapsbesef.


Drs. Johannes Veerenhuis-Lens

lensx@icloud.com

0630 479128