LENS:

Open en Onbevangen

 

 Actueel: De decentralisaties van het sociaal domein 

De decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp bevinden zich volop in de transformatiefase en vragen veel inzet van communicatie, met als doel maatschappelijke acceptatie. Dat vereist vertrouwen creëren  van burger en samenleving in product en proces, zodat draagvlak ontstaat voor de opgave en de cultuuromslag, waarbij de gemeente faciliteit en regisseert. LENS: heeft allround ervaring en kennis van het sociaal domein. Daardoor kunnen wij ons snel inwerken en helpen ambities om te zetten naar effectieve communicatieplannen.

 

Gemeentelijke herindelingen

Het opheffen van een gemeente en de overgang naar een nieuwe gemeente maakt veel los bij de betrokken gemeentelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Ook hier zijn vertrouwen creëren, draagvlak en acceptatie in de omgeving sleutelbegrippen. LENS: heeft grote ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van integrale communicatieplannen. 

 

Brainstormsessies

Integraal en innovatief (samen)werken in het sociale domein zijn erbij gebaat dat ‘neuzen dezelfde kant op wijzen’.  LENS: faciliteerde in de afgelopen 25 jaar talrijke brainstormsessies en werkconferenties. Mijn devies daarbij is dat de uitkomst breed gedragen en praktisch uitvoerbaar moet zijn. 

 

Contact

T 0630 479128

E post@veerenhuislens.nl