BURO LENS

Er is een wezenlijk verschil tussen gemeentelijk communicatiebeleid en gemeentelijke beleidscommunicatie - maar er is ook sprake van een wezenlijk verband. Beide gegevenheden worden dikwijls uit het oog verloren, met als gevolg gefrustreerde en boze burgers. Ze zien hun open landschap verdwijnen door torenhoge windmolens, onafzienbare ‘zonneparken’ of nieuwe woonwijken in het groen. De bestuurlijke bedoelingen zijn zonder uitzondering goed, maar de ruimte in Nederland is beperkt en groter kunnen we ons land nu eenmaal niet maken. Dat leidt voorspelbaar tot spanningen met bezorgde burgers.


In mijn loopbaan heb ik veel praktische ervaring opgedaan met communicatie tussen overheden en burgers. Dat begon in de jaren ’80 in de nadagen van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Vervolgens was ik nauw betrokken bij de communicatiecampagnes in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Milieuplan (NMP). Als beleidsvoorlichter van de Directie Coördinatie Bouwbeleid (VROM) bracht ik het beleid van de coördinerend minister over het voetlicht. Vanaf 1990 adviseerde ik tal van overheden, zbo’s en maatschappelijke organisaties over de communicatie met burgers en andere stakeholders. Mijn credo was en is dat er niets zo praktisch is als een goede strategie. 


In het recente rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte pleit het Planbureau voor de Leefomgeving opnieuw voor een coördinerend minister voor het strategisch bouwbeleid in de nieuw te vormen regering. Gezien de urgentie is het waarschijnlijk dat die er na jaren van afwezigheid weer komt, maar de uitvoering zal voornamelijk op het bordje van gemeenten worden gelegd. Dat vraagt om een herbezinning op het communicatiebeleid en vooral op de aanpak van beleidscommunicatie, want participerende burgers zijn inmiddels veel wijzer en weerbaarder geworden. Daarbij als co-creator een adviserende en eventueel uitvoerende rol spelen is de missie van BURO LENS.

drs. Johannes Veerenhuis-Lens

Raadgevend Bureau voor Communicatie en Beleid Lens bv (sinds 1990)

T 0630 479128

E post@veerenhuislens.nl


KvK 09068102