LENS:

Open en Onbevangen

​

PROFIEL

In de jaren ’70 was ik directeur van een populair museum voor amateurkunst waarvan ik een van de twee oprichters was. Als gevolg van een ernstig sportongeval belandde ik vijf jaar in de WAO. Daar heb ik me uitgewerkt door Rechten te gaan studeren en mee te schrijven aan een leerboek over communicatie en hypnotherapie. Na mijn herstel in het voorjaar van 1986 solliciteerde ik naar een overheidsfunctie als landelijk voorlichtingsconsulent voor het Nationaal Isolatie Programma- en werd aangenomen. Gedurende mijn tijd in Den Haag werkte ik als communicatieadviseur voor enkele ministeries en de Rijksvoorlichtingsdienst. Daarnaast was ik algemeen bestuurslid van de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland. In 1988 werd ik gevraagd om een strategisch concept te ontwikkelen voor de voorlichting over het Nationaal Milieubeleidsplan. Het resultaat was de breed gedragen ‘draaggolfcampagne’ Een beter milieu begint bij jezelf. Voor mij was dat het moment om zelfstandig verder te gaan als Raadgevend Bureau voor Communicatie en Beleid Lens bv (1990). Die positie praktiseer ik nog steeds.

​

In 1991 voltooide ik mijn parttime doctoraalstudie aan de RUU (Hoofdrichtingen Rechtssociologie en Massacommunicatie).

​

In de loop der jaren sinds 1990 heb ik tal van ministeries, zbo’s, gemeenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen mogen adviseren over het communicatiebeleid en -management. Daarnaast heb ik enkele grote projecten helpen ontwikkelen en uitvoeren, zoals het Nationaal Milieu Paviljoen op de Floriade 1992, het Boomkroonpad in Drenthe, het Ecodrome in Zwolle, het Mobilion in Utrecht en het Future Center Wageningen.

​

Na een sabbatical in de VS ben ik in 2008 in het prachtige Westerwolde gaan wonen. Van 2011 tot 2015 was ik onafhankelijk statenlid in Groningen en algemeen bestuurslid van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.  Sinds 2016 ben ik lid van de Participatieraad Vlagtwedde en sinds medio 2018 voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde. Tevens ben ik bestuurslid van het Gebiedsfonds Westerwolde.

​

In de jaren 2011 tot 2016 heb ik mij verdiept in de achtergronden van het beruchte HR-arrest Trenning/Krabben, dat in 1981 zijn oorsprong vond in wat in de juridische literatuur ‘de ongelukkigste uitspraak van de 20e eeuw’ wordt genoemd. Ik heb het 30 jaar durende rechtsgeschil tussen de alleenstaande boerin Trenning en haar pachter Krabben tot in detail gereconstrueerd en te boek gesteld in “Het Hoogste Recht.

​

De pensioengerechtigde leeftijd heb ik al in 2012 bereikt, maar dat staat mij niet in de weg. Ik hou van mijn vak en met mijn grote ervaring en diepgaande kennis van communicatie als ‘kernproces van de samenleving’ kan ik jongere collega’s met raad en daad van dienst zijn op het raakvlak van strategie en beleid.

​