Geertje Gepkea Trenning (1923-2011) was de enige dochter van een echtpaar herenboeren in Oost-Groningen. Toen haar ouders kort na elkaar stierven erfde zij in 1961 een van de grootste landbouwbedrijven in Westerwolde. Plus nog een kapitaal aan beleggingen. Achttien jaar probeerde zij het bedrijf met hulp van een ziekelijke werknemer in de benen te houden, maar uiteindelijk besloot zij toch om het bedrijf over te doen aan een jonge melkveehouder uit Drenthe, Arend Krabben. De bedoeling was dat hij en zijn aanstaande bruid in een deel van het ruime voorhuis zouden intrekken.


Op 5 november 1980 werden de handtekeningen onder een overeenkomst gezet, maar de inkt was nog niet droog of Geertje voelde zich door Arend geschoffeerd en verbood hem de toegang tot haar erf. Hij raadpleegde een vooraanstaand advocatenkantoor in de Stad en na het nodige geharrewar spande hij een kort geding aan bij de legendarische president mr. Gerrit Overdiep. Vanaf dat moment liep alles fout voor Geertje die niet gewend was aan tegenspraak. Overdiep legde haar een dwangsom op van 5.000 gulden per dag, die zij weigerde te betalen. Dit vonnis zou de geschiedenis ingaan als “De ongelukkigste uitspraak van de 20e eeuw”. Het tragische gevolg was dat zij tot in hoogste instantie werd veroordeeld en omdat de dwangsommen inmiddels in de miljoenen liepen, verklaarde de rechtbank haar in 1988 failliet. 


Dankzij de geslepen curator mr. Jan Dijkstra kon zij tot het eind van haar leven in de ouderlijke boerderij blijven wonen, dertig jaar lang vechtend voor wat zij n noemde ‘eerherstel’. In 2013, twee jaar na haar overlijden, werd de rekening opgemaakt. Na aftrek van alle kosten en honoraria bleken haar bezittingen nog 3 miljoen euro waard. Dat bedrag werd verdeeld over de enige erfgenaam, de Nederlands Hervormde Kerk in Vlagtwedde, en Arend Krabben. Zijn vordering bedroeg intussen 15 miljoen euro, maar hij moest genoegen nemen met 2 miljoen plus de kapitale boerderij.


Tot de dag van vandaag weten inwoners van Veele te verhalen van Geertje’s legendarische vervoermiddel: een Kaiser Manhattan De Luxe uit 1949. Hij kwam tevoorschijn uit een schuurtje achter haar boerderij en staat sindsdien te pronken in de garage van Johan Dijkman in Vlagtwedde. 


In”Het Hoogste Recht” wordt het 30-jarige juridische gevecht tussen Trenning en Krabben op de voet gevolgd. In de jurisprudentie staat dat gevecht te boek als precedent par excellence voor het vraagstuk van de dwangsom. Geertje’s naam leeft daarom nog altijd voort. Net als de raadselachtige tekst op haar graf op de begraafplaats van Veele.